Tag Archives: โปรแกรม CEO-FRM

โปรแกรมสแกนและจัดเก็บภาพลายนิ้วมือ CEO-FRM V 4.0

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , ,

CEO-FRM V 4.0
โปรแกรมสแกนและจัดเก็บภาพลายนิ้วมืออ
Fringerprint Reader Management (CEO-FRM V 4.0)
…………………………………..
• โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับเขียนโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับจ้างเขียนโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์สแกนลายนิ้วมือ
• จัดทำระบบสแกนลายนิ้วมือ
………………………………….. • Read more >> ……………..